Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

Authenticiteit van de beoordelingen

Wij maken gebruik van Cusrev (Customer Reviews, 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ Londen, Verenigd Koninkrijk) als een onafhankelijke dienstverlener om beoordelingen te verkrijgen. Cusrev heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze beoordelingen echt zijn.

Cusrev heeft verschillende maatregelen genomen in haar ratingsysteem om ervoor te zorgen dat de gepubliceerde ratings alleen afkomstig zijn van consumenten die de goederen daadwerkelijk hebben gekocht.

Hoe garandeert Cusrev dat het om echte beoordelingen gaat?

Technische maatregelen

Cusrev gebruikt als technische maatregel een e-mailuitnodiging om beoordelingen in te dienen. Dit wordt alleen verzonden naar het e-mailadres dat werd gebruikt om een aankoop te doen.

In het kader van een geautomatiseerde verzending van uitnodigingen wordt het e-mailadres van de klant via API doorgegeven aan Cusrev voor het verzenden van een uitnodigingsmail. Dit zorgt er technisch gezien voor dat een uitnodiging om een beoordeling in te dienen alleen wordt verzonden naar de e-mailadressen die werden gebruikt om de aankoop te doen.

Tegelijkertijd worden voor de bestelling in alle gevallen verdere referentiegegevens (bv. het artikel- en ordernummer) verzameld om een veilige toewijzing van de beoordelingen aan een daadwerkelijke aankoop te waarborgen. Op die manier kunnen alleen die artikelen worden beoordeeld die daadwerkelijk aan de klant zijn geleverd. Bovendien kan de koper ook een algemene beoordeling van de winkel geven.

Om ervoor te zorgen dat de echtheid van de rating en de legitimiteit ervan kunnen worden geverifieerd, kunnen ratings alleen worden ingediend via de link in de uitnodigingsmail. Het e-mailadres waarmee de aankoop is gedaan, dient altijd als verifieerbare referentie voor het indienen van de beoordeling. Er is geen andere mogelijkheid om een beoordeling in te dienen.

Om redenen van gegevensbescherming kan de klant kiezen hoe zijn of haar naam wordt weergegeven in de beoordeling wanneer hij of zij de beoordeling indient. De klant heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

  • de volledige voor- en achternaam
  • alleen de voornaam
  • de voornaam en de eerste letter van de achternaam
  • de eerste letter van de voornaam en de achternaam
  • als ‘Anoniem’

Handmatige maatregelen

In geval van onregelmatigheden of aanwijzingen die erop wijzen dat de beoordeling niet op ervaring is gebaseerd, ondanks de bovengenoemde technische maatregelen, zal worden verzocht de legitimiteit van de ingediende beoordeling aan te tonen en zal dit dienovereenkomstig worden gecontroleerd. Als het gevraagde bewijsmateriaal de aankoop van de goederen of het gebruik van de diensten niet kan bewijzen, worden de beoordelingen verwijderd.