Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking geen aanwijzingen van het tegendeel worden gegeven.
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server logbestanden

Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster / IT-serviceprovider doorgegeven en in logboekgegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de geraadpleegde pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO voor het legitieme belang om een probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.

Ophaling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u opgegeven mate. De gegevensverwerking dient om contact met u op te nemen. Door uw bericht te versturen, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. een DSGVO met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking aan te tasten tot aan de herroeping. We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Klant account

Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de mate die daar is aangegeven. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de intrekking wordt aangetast. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar of een productbeoordeling

Bij het becommentariëren van een artikel of een post verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de door u opgegeven mate. De verwerking dient om commentaar mogelijk te maken en om commentaar weer te geven. Door het versturen van het commentaar stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking aan te tasten tot aan de herroeping. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

Delen van gegevens

Wij gebruiken het classificatieportaal CusRev, dat wordt beheerd door CUSTOMER REVIEWS LTD (geregistreerd in Engeland & Wales) 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen, UK, WC2H 9JQ, Company No. 11364361. Om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren, bieden wij onze klanten de mogelijkheid om ons via dit onafhankelijke portaal te beoordelen, zonder dat wij daarop enige invloed kunnen uitoefenen.

Voor elke bestelling die via onze website wordt geplaatst, wordt een uitnodiging tot het indienen van een beoordeling gegenereerd. Hiervoor worden uw naam, voornaam, e-mailadres en een referentienummer (ordernummer voor unieke identificatie) naar CusRev gestuurd. Deze gegevens worden niet door CusRev zelf gebruikt en ook niet aan derden doorgegeven. Een evaluatie van ons bedrijf kan worden gemaakt op de pagina: https://www.cusrev.com/reviews/highqvape

kan worden uitgevoerd. De verificatie van de rating gebeurt op basis van het referentienummer (ordernummer) via een speciaal gegenereerde link. Het indienen van een beoordeling is vrijwillig. In de loop van de evaluatie heeft u de mogelijkheid om te kiezen of uw naam of een pseudoniem moet worden weergegeven, zodat derden geen conclusies over u kunnen trekken. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De privacy policy van CusRev is van toepassing: https://www.cusrev.com/privacy-policy

Door het plaatsen van een bestelling via onze website stemt u uitdrukkelijk in met de bovengenoemde overdracht van referentiegegevens (naam, e-mail en ordernummer) aan CusRev en met de geautomatiseerde verzending van een waarderingsuitnodiging uit deze aanvraag in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van DSGVO.

Het classificatieprofiel voor HigQVape kan worden bekeken op: https://www.cusrev.com/reviews/highqvape

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens voor bestellingen

Bij de bestelling verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor het verwerken van uw aanvragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan er geen contract worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

In dit kader worden uw gegevens bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde rederijen en dropshippingproviders, betalingsdienstaanbieders, serviceproviders voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractafwikkeling uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor de verzending van de nieuwsbrief, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking aan te tasten tot aan de herroeping. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door de desbetreffende link in de nieuwsbrief te gebruiken of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de distributielijst verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de orderverwerking. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die het mogelijk maakt de browser te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien zorgen cookies ervoor dat onze systemen uw browser ook na een paginawijziging kunnen herkennen en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van § 15 (3) TMG en artikel 6 (1) lit. f DSGVO van het legitieme belang bij de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, zijn gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is daarom niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U hebt het recht om op grond van artikel 6, lid 1, van de DSGVO te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u het opslaan van cookies en het verzenden van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.
Onder de volgende links vindt u informatie over het beheer van cookies in de belangrijkste browsers (inclusief het deactiveren ervan):
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Bewaartermijn

Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens in overeenstemming met de wettelijke, met name fiscale en commerciële wetgeving, bewaartermijnen en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene

Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de BBPR de volgende rechten: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensdraagbaarheid.
Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van artikel 6, lid 1, van de DSGVO en tegen de verwerking met het oog op direct marketing, overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DSGVO.

Neem contact met ons op als u dat wenst. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Conform art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar

Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons rechtmatig belang volgens artikel 6 (1) lit. f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Indien de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens met het oog op direct marketing stopzetten.

.