Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

Calipter – BigBottle Longfill Aroma (10 ml)

8,85 

885,00  / l

Smaakt naar sterk geroosterde pinda’s in karamel. Afgemaakt met romige vanillepudding.

Wishlist icon Op de verlanglijstOp de verlanglijst

Beschrijving

De Shake & Vape Longfill aroma's van BigBottle zijn gemaakt in Duitsland en zijn bedoeld om te mengen met base liquid. De 10ml aroma wordt simpelweg gevuld met 110ml base liquid / nicotine shots. Op deze manier krijgt u 120ml heerlijke gebruiksklare e-liquid. Alle longfill aroma's van BigBottle zijn sucralose-vrij!

Ingrediënten: Propyleenglycol, Aroma

Dit product is een zogenaamde longfill aroma. Het wordt geleverd met 10 ml sterk geconcentreerde aroma in een flesje van 120 ml.
Niet onverdund verdampen! 

Gevarenaanduidingen:

Indeling volgens CLP-verordening

H-PhrasesH317 Kan allergische huidreacties veroorzaken.

Alleen variëteiten: Calipter, Dragon Drop & Happy Fruits
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Alleen variëteit: Dragon Drop
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Alleen variëteit: Green Grenade
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Alleen variëteit: Happy Fruits
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
P-PhrasesP101 Indien medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Draag beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met overvloedig water afspoelen /.../.
P333 + P313 Indien huidirritatie of uitslag optreedt: raadpleeg een arts.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.
EUHAlleen Calipter variëteit
EUH208 Bevat heliotropine. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen Dragon Drop variëteit
EUH208 Bevat linalool, geranylacetaat, trans-2-hexenal, trans-2-hexenol. Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen Fresh Guave variëteit
EUH208 Bevat methylcinnamaat, eucalyptol, trans-2-hexenal. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen Happy Fruits variëteit
EUH208 Bevat trans-2-hexenal. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen Tropical Tsunami variëteit
EUH208 Bevat d-limoneen, methylcinnamaat, linalool, furaneol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen Grandmas Vanilla Custard variëteit
EUH208 Bevat anijsalcohol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bijkomende informatie

Hersteller/Marke
Verpakkingsgrootte

1 stuk

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.