Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

Mastermint – BangJuice Longfill (20ml)

9,55 

477,50  / l

Smaakt naar vers gezette pepermuntthee met een beetje honing.

Wishlist icon Op de verlanglijstOp de verlanglijst

Beschrijving

Met de populaire longfill aroma's van BangJuice kun je eenvoudig shake & vape e-liquids maken. Vul gewoon het 60ml flesje met je favoriete basis en/of nicotine shots en schud - klaar is de grote fles met heerlijke e-liquid. De longfills van BangJuice worden gemaakt in Duitsland. 

Ingrediënten: Propyleenglycol, Aroma.

Dit product is een zogenaamde longfill aroma. Het bevat 20 ml sterk geconcentreerde aroma in een flesje van 60 ml.
Gelieve niet onverdund te verdampen! 

Gevarenaanduidingen:

Indeling volgens CLP-verordening

H-PhrasesH317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Alleen variëteiten: Infrared, Infrared Fresh, Germaniac Kool, Rainbowbomb, Infrayellow Fresh, Gum juicy, Gum minty, The Bangover.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Alleen variëteiten:  Infrared Fresh, Radioactea, Radioactea Kool, Infrayellow, Infrayellow Fresh, The Bangover.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P-PhrasesP101 Indien medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Vermijd stof / rook / gas / nevel / damp / aërosol in te ademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Draag beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gezichtsbescherming.
P302 + P352 NA OP DE HUID: met veel water wassen /.../.
P333 + P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: medische hulp inroepen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.
EUHAlleen variëteiten: Infrared Fresh & Infrared
EUH208 Bevat cineol, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on. Methylcinnamaat, anethol, (R)-p-mentha-1,8-dieen.
Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteiten: Infrablack & Infrablack Fresh
EUH208 Bevat methylcinnamaat, (Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, anethol, linalool. 
Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteiten: Radioactea & Radioactea Kool
EUH208 Bevat citral, (R)-p-mentha-1,8-dieen, (-)-pin-2(10)-een. Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteiten: Germaniac Kool
EUH208 Bevat (E)-4-methyl-2-(pent-1-enyl)-1,3-dioxolaan. Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteiten: Razor Crushberry
EUH208 Bevat 4-hydroxy-2,5-dimethyl- 3(2H)-furanon Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen variëteiten: Rainbowbomb
EUH208 Bevat citral, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one, beta-damascone, (R)-p-mentha-1,8-diene. 
Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteiten: Grapagne
EUH208 Bevat linalool, carvon. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen variëteiten: Grapagne Ice
EUH208 Bevat methylcinnamaat, linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen variëteiten: The Bangover
EUH208 Bevat citral, (E)-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadieen-1-yl)-2-buten-1-on, (Z)-3,7- dimethylocta-2,6-dienal, 
(R)-p-mentha-1,8-dieen, linalool. Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteiten: Mastermint
EUH208 Bevat L-menthan-3-on, (R)-p-mentha-1,8-dieen, carvon. Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteiten: Gum mint
EUH208 Bevat l-p-mentha-1(6),8-dien-2-on, (R)-p-mentha-1,8-diene. Kan allergische reacties veroorzaken.

Bijkomende informatie

Hersteller/Marke
Verpakkingsgrootte

1 stuk

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.