Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

SC Aroma’s RY4 (Tabak) – 10ml

4,35 

435,00  / l

Smaak: Lichte tabak, vanille en karamel.
Aanbevolen dosering: 3-7%

Wishlist icon Op de verlanglijstOp de verlanglijst

Op voorraad

Beschrijving

SC aroma’s zijn zeer geconcentreerd en niet geschikt om puur te vapen. Vervaardigd door Flavourtec in de Europese Unie.

Alle aroma’s van SC zijn sucralose-vrij!

Ingrediënten: propyleenglycol, aroma

Aanbevolen dosering: 3-7%

Gevarenwaarschuwingen:

Indeling volgens CLP-verordening

H-phrases H317 Kan allergische huidreacties veroorzaken.
P-phrases P101 Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P280 Draag beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met overvloedig water afspoelen /…/.
P333+P313 Indien huidirritatie of uitslag optreedt: Vraag medisch advies/medische hulp.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.