Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

SC Aroma’s Watermeloen – 10ml

4,35 

435,00  / l

Smaak: Sappig-zoete en fruitige watermeloen.
Aanbevolen dosering: 3-7%

Wishlist icon Op de verlanglijstOp de verlanglijst

Op voorraad

Beschrijving

SC aroma’s zijn zeer geconcentreerd en niet geschikt om puur te vapen. Vervaardigd door Flavourtec in de Europese Unie.

Alle aroma’s van SC zijn sucralose-vrij!

Ingrediënten: propyleenglycol, aroma

Aanbevolen dosering: 3-7%

Gevarenwaarschuwingen:

Indeling volgens CLP-verordening

H-phrases H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
P-phrases P101 Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P280 Draag beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen.
P310 Onmiddellijk bellen met POISON-CENTRUM / arts /…/.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.