Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

Smooth Tobacco – Vampire Vape Longfill (14ml)

8,65 

617,86  / l

Smaakt naar sterke Virginia tabak afgerond met een beetje bloemige vanille.

Wishlist icon Op de verlanglijstOp de verlanglijst

Beschrijving

De longfill aroma's van Vampire Vape, de uitvinders van de populaire Heisenberg liquid, zijn gewoon cult. De longfill aroma's worden in Groot-Brittannië geproduceerd. Alle longfill aroma's van Vampire Vape zijn sucralosevrij!

Ingrediënten: Propyleenglycol, Aroma.

Dit product is een zogenaamde longfill aroma. Het wordt geleverd met 14 ml sterk geconcentreerde aroma in een flesje van 60 ml.
Niet onverdund verdampen! Zie de volgende mengtabel.

Dosering: 
Nikotinshots (18mg)BasishoeveelheidResultaat Nicotine
0x46ml0mg
1x36ml3mg
2x26ml6mg
3x16ml9mg
4x6ml12mg
Gevarenaanduidingen:

Indeling volgens CLP-verordening

H-PhrasesH317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Enige variëteit: Pinkman
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Enige variëteit: Blood Sukka
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Alleen variëteiten: Tropical Mango & Sweet Lemon Pie
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P-PhrasesP101 Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Draag beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met overvloedig water afspoelen /.../.
P333 + P313 Indien huidirritatie of uitslag optreedt: raadpleeg een arts.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.
EUHAlleen de variëteit Blood Sukka
EUH 208: Bevat trans-anethol; eugenol. Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen de variëteit Catapult
EUH208: Bevat buchu-olie, citral, geranylacetaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen de variëteit Simply Blackcurrant
EUH208: Bevat furaneol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen de variëteit Smoooth Tobacco
EUH208: Bevat hooi absolue en furaneol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen de variëteit Tropical Mango
EUH208: Bevat Furaneol; Sinaasappelolie; Citral; Geraniol; Nerol; Citroenolie. Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen de variëteit Heisenberg
EUH208: Bevat cineool, trans-anethol, methylcinnamaat, Barosma betulina, ext., limoen (Citrus aurantifolia ext.).
Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen de variëteit Sweet Lemon Pie
EUH208: Bevat: Citral. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bijkomende informatie

Hersteller/Marke
Verpakkingsgrootte

1 stuk

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.