Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

Tabak Royal – Flavorist Longfill (15ml)

8,35 

556,67  / l

Smaakt naar aromatische tabak en karamel. Afgerond met smaken van pistachenoten, koekjes en vanilleroom.

Wishlist icon Op de verlanglijstOp de verlanglijst

Beschrijving

De Shake & Vape Longfill aroma's van Flavorist worden in Duitsland gemaakt. Alle acht beschikbare aroma's zijn fijn samengesteld en evenwichtig. Vooral de tabakssmaken zijn uniek. De longfill aroma's van Flavorist zijn bedoeld om te mengen met basisvloeistof. 
De 15ml aroma wordt simpelweg gevuld met 45ml base liquid / nicotine shots. Op deze manier krijgt u 60ml heerlijke en intense gebruiksklare e-liquid. 
Alle longfill aroma's van Flavorist zijn sucralose-vrij!

Ingrediënten: Propyleenglycol, Aroma

Dit product is een zogenaamde longfill aroma. Het wordt geleverd met 15 ml sterk geconcentreerde aroma in een flesje van 60 ml.
Niet onverdund verdampen! 

Gefahrenhinweise:

Indeling volgens CLP-verordening

H-PhrasesH317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Alleen Iceberg
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Alleen Maroc Mint & Maroc Mint - Maui Mango variëteiten
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P-PhrasesP101 Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Draag beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met overvloedig water afspoelen /.../.
P333 + P313 Indien huidirritatie of uitslag optreedt: raadpleeg een arts.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.
EUHAlleen variëteiten Tabak Royal & Havana Royal
EUH208 Bevat piperonal; veratrum aldehyde. Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteit Tabak Royal Gold
EUH208 Bevat veratrum aldehyde. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen variëteit Tabak Royal Dark
EUH208 Bevat piperonal. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen variëteit Maroc Mint - Dark Berry
EUH208 Bevat L-menthan-3-one; carvon; veratrum aldehyde; anethol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen variëteit Maroc Mint - Maui Mango
EUH208 Bevat carvon; veratrum aldehyde; beta-damascon; allylcyclohexaanpropionaat; (R)-p-mentha-1,8-diene; linalool. 
Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteit Maroc Mint
EUH208 Bevat l-menthaan-3-on; veratrum aldehyde; methylcinnamaat; l-p-mentha-1(6),8-diene-2-on; anethol; (R)-p-mentha-1,8-diene. 
Kan allergische reacties veroorzaken.

Bijkomende informatie

Hersteller/Marke
Verpakkingsgrootte

1 stuk

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.