Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

Verwijdering van oude apparaten / Batterijwet (BattG)

Informatie voor particuliere huishoudens over de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur

De Wet op de elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) bevat tal van eisen voor de omgang met elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste worden hier samengevat.

1 Gescheiden inzameling van oude apparatuur
Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt aangeduid als oude apparatuur. Eigenaars van oude apparaten moeten deze gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval afvoeren. Met name AEEA mag niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet naar speciale inzamelings- en retoursystemen worden gebracht. 2. De Commissie is van mening dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de AEEA in overeenstemming is met de voorschriften van het Verdrag van Amsterdam.

2 Batterijen en oplaadbare batterijen
In de regel moeten eigenaren van AEEA gebruikte batterijen en accu’s die niet in de AEEA zijn ingesloten, scheiden van de AEEA voordat zij deze inleveren bij een inzamelpunt. Dit geldt niet als de afgedankte apparatuur wordt ingeleverd bij de openbare instanties voor afvalbeheer en daar wordt gescheiden van andere afgedankte apparatuur met het oog op de voorbereiding voor hergebruik.

3 Opties voor het inleveren van AEEA
Eigenaren van AEEA van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsinstanties of bij de door de fabrikanten of distributeurs, zoals gedefinieerd door de ElektroG, opgezette terugnamepunten. Een online directory met afhaal- en terugnamepunten vindt u hier: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf.

WEEE Registratienummer van de fabrikant
Alle producten in deze winkel die onder de ElektroG vallen, worden door InnoCigs rechtstreeks aan de klant geleverd.
Als fabrikant in de zin van de ElektroG is InnoCigs GmbH & Co. KG is geregistreerd bij de verantwoordelijke stichting Elektro-Altgeräte Register (BennoStrauß-Str. 1, 90763 Fürth) onder het volgende registratienummer: WEEE-reg. nr. DE 84084940.

Opmerking over de verwijdering van gebruikte batterijen

Betekenis van het “doorgestreepte vuilnisbak”-symbool
Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes die regelmatig op elektrische en elektronische apparatuur wordt weergegeven, geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerde gemeentelijke afval moet worden ingezameld.

De volgende informatie is bedoeld voor degenen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet meer doorverkopen in de vorm waarin ze aan hen zijn geleverd (eindgebruikers):

a. Gratis inlevering van gebruikte batterijen Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren, zodat een goede verwijdering kan worden gegarandeerd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier.

Als distributeur van batterijen zijn we ook verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen, hoewel onze verplichting om gebruikte batterijen terug te nemen beperkt is tot de batterijen die we als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben meegenomen. U kunt gebruikte batterijen van het bovengenoemde type dus met voldoende portokosten aan ons terugsturen: HighQVape Returns, Alte Post 10, 44869 Bochum, Duitsland.

b. Betekenis van de batterijsymbolen
De batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, bevindt de chemische naam van de betreffende vervuilende stof zich onder het vuilnisbaksymbool – waarbij “Cd” staat voor cadmium, “Pb” staat voor lood en “Hg” staat voor kwik.