Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

De Fruitige – Vagrand Longfill (20ml)

(0 klantbeoordelingen)

9,55 

477,50  / l

Smaakt naar een mix van aardbeien, cactusvijgen, frambozen, bosbessen en citroen. Helemaal fruitig en pittig.

Wishlist icon Op de verlanglijstOp de verlanglijst

Beschrijving

Met de longfill aroma's van Vagrand kunt u eenvoudig shake & vape e-liquids maken. Vul de 120ml fles met je favoriete basis en/of nicotine shots en schud. De longfill aroma's worden in Duitsland gemaakt. 

Ingrediënten: Propyleenglycol, Aroma.

Dit product is een zogenaamde longfill aroma. Het wordt geleverd met 20 ml sterk geconcentreerde aroma in een flesje van 120 ml.
In geen geval onverdund laten vapen! 

Gevarenaanduidingen:

Indeling volgens CLP-verordening

H-PhrasesH317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Alleen variëteit: De fruitige
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Alleen variëteit: Drip It
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Alleen variëteiten: Bottermelk Lemon, The Fruity One, Drip it & Rocky Mango.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P-PhrasesP101 Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / aërosol vermijden.
P273 Voorkom vrijkomen in het milieu.
P280 Draag beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met overvloedig water afspoelen /.../.
P333 + P313 Indien huidirritatie of uitslag optreedt: raadpleeg een arts.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.
EUHAlleen variëteit: Bottermelk Lemon
EUH208 Bevat dipenteen, limoneen, geraniaal, neraal (citral B). Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteit: Drip It
EUH208 Bevat dipenteen, limoneen, linalool, 3,7-dimethyl-1,6-octadieen-3-ol, DL-linalool, geraniol, citronellol, neral (citral B), geranial. 
Kan allergische reacties veroorzaken.
Alleen variëteit: Fresh Wave
EUH208 Bevat methylcinnamaat (kaneelzuurmethylester). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen variëteit: Kanzy
EUH208 Bevat geranylacetaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Alleen variëteit: Rocky Mango
EUH208 Bevat dipenteen; limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bijkomende informatie

Hersteller/Marke
Verpakkingsgrootte

1 stuk

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.